CONTACT
Address: 426 Haichangnan
Road,Haining, Zhejiang,China.  
Tel:0086-573-87385082

Fax:0086-573-87290628

Email:info@lipigment..com

RECOMMENDED
Address:426 Haichangnan Road, 
Haining, Zhejiang,China.  

Tel:0086-573-87385082 
Fax:0086-573-87290628
Email:info@lipigment.com